Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem

Če nameravate uvesti redundantno postavitev omrežja s povezovanjem več stikalnih vozlišč, je potreben mehanizem za preprečevanje paketnih zank. V tem primeru je primerno določiti vloge stikalnih vrat, vendar komunikacija morda ne bo pravilno potekala v primerih takoj po spremembah, kot je dodajanje nove naprave v omrežje. Če želite napravo povezati v tako omrežje, nastavite čakalni čas – to je čas, ko naprava čaka, preden začne komunicirati.
 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Čas čakanja na povezavo ob zagonu> nastavite čas čakanja  <OK>  (Nastavit./Registr.)  <Da>
A141-037