Povezovanje z žičnim omrežjem LAN

Napravo prek usmerjevalnika povežite z računalnikom z omrežnim kablom.
Usmerjevalnik in omrežni kabel nista priložena napravi, zato ju pripravite ločeno.
Naprava podpira Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Za vzpostavitev omrežja 100BASE-TX/10BASE-T uporabite kabel s sukano parico kategorije 5. Za vzpostavljanje povezav 1000BASE-T uporabite kabel s sukano parico izboljšane kategorije 5.
Če skupaj uporabljate naprave, ki podpirajo 1000BASE-T, 100BASE-TX in 10BASE-T, morate uporabiti napravo (kot je stikalno zvezdišče), ki podpira vse vrste Etherneta, ki jih uporabljate. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali servis.
1
Napravo povežite z usmerjevalnikom z omrežnim kablom.
Potisnite priključek v režo, da klikne.
Vzpostavljanje sekundarne linije z ožičenim lokalnim omrežjem
Če je za možnost <Izbira vmesnika> izbrano <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>, vzpostavite povezavo z lokalnim omrežjem za sekundarno linijo. <Izbira vmesnika>
1
Pretvornik USB-LAN priklopite v vrata USB naprave (zadaj na desni strani stroja). Deli in njihove funkcije
Več pretvornikov USB-LAN ni mogoče priklopiti.
Za informacije o tem, katere pretvornike USB-LAN je mogoče uporabiti, se obrnite na prodajalca ali servis.
A141-02R