Povezovanje z drugimi napravami

Napravo lahko povežete z računalnikom (strežnik Windows) ali z okoljem Izpopolnjeni prostor drugih večnamenskih tiskalnikov Canon v omrežju. Naprava lahko tiska/pošilja podatke, shranjene v povezanem strežniku Windows ali okolju Izpopolnjeni prostor.
Če želite napravo povezati s prostori za shranjevanje v drugih večnamenskih tiskalnikih, so potrebne tudi nastavitve drugih tiskalnikov.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>.
3
Izberite vsak element.
Registracija večnamenskih tiskalnikov, s katerimi se želite povezati
Registrirajte strežnik Windows ali okolje Izpopolnjeni prostor drugih večnamenskih tiskalnikov, s katerimi se želite povezati.
1
Pritisnite <Nastavitve omrežnega prostora>  <Registracija>.
2
Vnesite potrebne podatke in pritisnite <OK>.
<Ime>
Vnesite ime naprave Izpopolnjeni prostor, s katero se želite povezati. Ker bo ime, ki ga vnesete tukaj, ob dostopu prikazano na seznamu, vnesite ime, ki ga je preprosto prebrati.
<Protokol>
Izberite <SMB> ali <WebDAV> glede na to, ali je strežnik Windows ali ciljno okolje Izpopolnjeni prostor na voljo kot strežnik SMB ali WebDAV.
<Lokacija>/<Ime gostitelja>
Možnost <Lokacija> je prikazana, ko izberete <SMB>, možnost <Ime gostitelja> pa, ko v nastavitvi protokola izberete <WebDAV>.
Če želite vzpostaviti povezavo s prostorom v skupni rabi, v <Lokacija> vnesite naslov v obliki »\\ (ime gostitelja ali naslov IP) \share«, če želite vzpostaviti povezavo z osebnim prostorom, pa »\\ (ime gostitelja ali naslov IP) \users«.
V polje <Ime gostitelja> vnesite naslov v obliki »https:// (ime gostitelja ali naslov IP)« in pritisnite <Naprej>. Nato v polje <Pot mape> vnesite »/share« za prostor v skupni rabi ali »/users« za osebni prostor.
Ne registrirajte drugega kot okolja Izpopolnjeni prostor druge naprave serije imageRUNNER ADVANCE ali strežnika Windows, ki je odprt navzven, ker to lahko povzroči napačno delovanje naprave.
Upravljanje komunikacijskih protokolov
Preverjanje potrdila pri vzpostavljanju povezave
A141-03S