Delo s podatki iz pomnilniškega medija

Povezava pomnilniškega medija v vrata USB naprave omogoča shranjevanje optično prebranih podatkov ali tiskanje datotek iz medija. Preimenujte datoteke ali izbrišite neželene datoteke iz naprave, da boste lahko upravljali in urejali podatke v medijih brez uporabe računalnika.
Vstavljanje pomnilniškega medija
Za pomnilniške medije, ki so na voljo, ali navodila, kako vstaviti pomnilniški medij, glejte Povezovanje pomnilniške naprave USB.
Preverite pred uporabo pomnilniškega medija
Za uporabo pomnilniškega medija mora biti možnost <Pomnilniški medij> v <Nastavitve prikaza lokacije shranjevanja> nastavljena na <Da>. <Nastavitve prikaza lokacije shranjevanja>
Možnost <Uporabi funkcijo Skeniranje> in <Uporabi funkcijo Izpis> nastavite na <Da>. <Uporabi funkcijo Skeniranje/Izpis>
Če pomnilniškega medija ni mogoče prepoznati, tudi če je pravilno priključen, je naprava morda nastavljena tako, da uporablja dodatni gonilnik za zunanjo pomnilniško napravo USB. Možnost <Uporabi AddOn gonilnik za USB napr. za shranjevanje> nastavite na <Ne>. <Uporabi AddOn gonilnik za USB napr. za shranjevanje>
Če je možnost <Izbira možnosti pri povezavi pomnilniškega medija> nastavljena na <Da>, se pri priklopu pomnilniškega medija prikažejo bližnjice do ustreznih funkcij. <Izbira možnosti pri povezavi pomnilniškega medija>
Ker bližnjice morda niso prikazane, če je naprava v načinu pripravljenosti, vstavite pomnilniški medij, ko naprava ni več v načinu pripravljenosti.
Odstranjevanje pomnilniškega medija
Pri odstranjevanju pomnilniškega medija vedno upoštevajte ta navodila. Uporaba drugega postopka za odstranitev pomnilniškega medija lahko poškoduje pomnilniški medij in glavno enoto naprave.
1
Pritisnite .
2
Izberite pomnilniški medij, ki ga želite odstraniti, in pritisnite <Odstranitev>.
3
Odstranite pomnilniški medij iz vrat USB in pritisnite <OK>  <OK>.
A141-096