Višenamjenska ladica

Kada želite ispisivati na vrstu papira koja nije umetnuta u ladicu za papir, poput naljepnica ili omotnica, koristite višenamjensku ladicu.

Vodilice papira

Podesite vodilice papira točno na širinu umetnutog papira da biste bili sigurni da se papir ulaže izravno u uređaj. Pritisnite ručicu za otpuštanje označenu strelicom na slici da biste otključali i podesili vodilice za papir.

Odlagač papira

Izvucite odlagač kako biste umetnuli papir.
A139-00F