Uređivanje registriranih odredišta u adresaru

Nakon što odredišta registrirate možete mijenjati ili brisati njihove postavke.
1
Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriranje odredišta>.
3
Odaberite odredište koje želite urediti.
Padajući popis adresa
Odaberite <Popis osob. adresa>, <Popis adresa 1> do <Popis adresa 10> ili <Popis adresa za admin.> kako biste filtrirali odredišta koja će biti prikazana u popisu adresa.
<Pretraži po nazivima>
Unesite naziv odredišta. Ponovno pritisnite <Pretraži po nazivima> kako biste se vratili na prethodni zaslon.
Popis odredišta
Odaberite odredište koje želite urediti ili izbrisati.
Gumb prvog slova
Odaberite alfanumerički gumb za prvi znak naziva odredišta. Pritisnite <Sve> kako bi se prikazala sva registrirana odredišta.
<Izbriši>
Pritisnite kako biste izbrisali odredište.
<Detalji/Uredi>
Pritisnite kako biste provjerili ili uredili postavke odredišta.
Padajući popis vrste odredišta
Odaberite (e-pošta), (faks), (I-faks), (datoteka), ili  (grupa) kako biste filtrirali odredišta prikazana na popisu odredišta (). Pritisnite <Sve> kako bi se prikazala sva registrirana odredišta.
Kada se odredištima upravlja putem pristupnih brojeva, unesite pristupni broj (Ograničavanje pristupa odredištima registriranima u adresaru) nakon što pritisnete <Pristupni broj>.
Odredišta u popisu <Popis osob. adresa> bit će prikazana samo za onog prijavljenog korisnika koji ih je registrirao. Čak i ako imate administratorske ovlasti, ne možete vidjeti ili uređivati odredišta u popisu <Popis osob. adresa> drugih korisnika.
4
Pritisnite <Detalji/Uredi>.
Ako želite izbrisati odredište, odaberite odredište pa pritisnite <Izbriši>  <Da>.
5
Uredite postavke odredišta.
Pojedinosti o uređivanju postavki potražite u odjeljku Registriranje odredišta u adresaru.
6
Pritisnite <OK>  <Zatvori>.
A139-04Y