Registriranje grupe u brzinskom gumbu

Odredišta registrirana u brzinskim gumbima moguće je kombinirati u grupe i registrirati kao samostalna odredišta.
1
Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriranje brzinske tipke>.
3
Odaberite brzinski gumb koji želite registrirati te zatim pritisnite <Registriraj/Uredi>.
4
Pritisnite <Skupina>.
5
Pritisnite <Naziv>  unesite naziv grupe pa pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Naziv brz. tipke> unesite naziv brzinskog gumba koji će se prikazivati te potom pritisnite <OK> <Dalje>.
7
Odaberite odredišta koja želite registrirati u grupi.
Pritisnite <Dodaj iz brz. tipaka>  odaberite odredište pritisnite <OK>.
8
Pritisnite <OK>  <Zatvori>.
A139-051