Unošenja znakova

Za zaslone na kojima su nužni alfanumerički unosi, znakove unesite koristeći se tipkana na zaslonu dodirne ploče. Za unos brojeva također se možete koristiti numeričkim tipkama s desne strane dodirnog zaslona.
Primjer: Način <Alfanum.>

Polje za unos znakova

Prikazuju se uneseni znakovi.

Gumb <Backspace>

Svakim pritiskom ovog gumba možete brisati znakove s lijeve strane kursora, jedan po jedan.
Ako se znak koji želite izbrisati ne nalazi s lijeve strane kursora, pritisnite  ili () kako biste pomaknuli kursor.
Pritisnite  (Poništi) ako želite izbrisati sve znakove koje ste unijeli.

Gumb za način unosa

Na padajućem popisu odaberite način unosa.
<Alfanum.>
način za unos alfanumeričkih znakova
<Simbol>
način za unos simbola
Način unosa možda nećete moći odabrati jer je za neke zaslone unaprijed određena vrsta znakova koju možete unijeti.

Gumb za unos znakova

Raspored tipkovnice isti je kao i onaj na računalu.

Gumb Enter

Pritisnite kako biste započeli novi redak.

Gumb <Alt>

Pritisnite kako bi se prikazale samo numeričke tipke.

Gumb <AltGr>

Pritisnite kako bi se prikazali samo dijakritici.

Gumb <Razmaknica>

Pritisnite kako biste unijeli razmak.

Gumb <Shift>

Pritisnite kako biste unijeli velika slova ili simbole.

Gumb kursora

Pomicanje kursora unutar polja za unos.
Prilikom prikazivanja ikone numeričkih tipki
Kada se prikaže poruka < You can use numeric keys.>, možete unositi numeričke vrijednosti koristeći se numeričkim tipkama s desne strane dodirnog zaslona.
Primjer: Zaslon postavke <XY omjer>
Kada se prikaže poruka < Upišite brojčanim tipkama.> prikazana, za unos brojeva upotrebljavaju se samo numeričke tipke s desne strane dodirnog zaslona.
Unos znakova putem USB tipkovnice
Za upisivanje znakova možete koristiti i USB tipkovnicu spojenu na USB port (Prednja strana). Obratite pažnju na sljedeće kada se za unos koristite USB tipkovnicom.
Postavite <Za USB uređaj koristi AddOn pogonski program> u izborniku <USB postavke> na <Isključeno>. <Za USB uređaj koristi AddOn pogonski program>
Pomoću USB tipkovnice možete unijeti samo ASCII znakove.
Na USB tipkovnici ne možete upotrebljavati tipke koje nisu prikazane na zaslonu s tipkovnicom zaslona upravljačke ploče, poput tipki Delete, End, Tab, Esc i funkcijskih tipki.
Zvuk unosa za USB tipkovnicu proizvodi se na temelju postavki <Ton upisa> i <Ton pogrešnog upisa> koje se nalaze na zaslonu za postavke zvuka. Postavljanje zvukova
A139-043