Određivanje formata i vrste papira u ladici za papir

1
Umetnite papir u ladicu za papir. Osnovni načini umetanja papira
Ako je opcija <Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir> postavljena na <Uključeno>, prikazat će se zaslon <Postavke papira> kada se u uređaj postavi ladica za papir. <Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir>
Ako je opcija <Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir> postavljena na <Isključeno>, pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Postavke papira>  <Postavke papira> za prikaz zaslona <Postavke papira>.
2
Provjerite prikazanu veličinu papira.
Pri umetanju standardne veličine papira, veličina se prepoznaje automatski.
Izvori papri predstavljeni su sljedećim ikonama. Imajte na umu da se indikatori izvora papira razlikuju ovisno o instaliranim mogućnostima.
: Ladica za papir 1
: Ladica za papir 2
: Ladica za papir 3
: Ladica za papir 4
Ako se prikazana veličina papira razlikuje od one umetnutog papira, papir se možda neće ispravno uvući. Ponovno umetnite papir.
3
Ako se prikazana veličina/vrsta papira razlikuje od one umetnutog papira, odaberite izvor papira u koji je papir umetnut i pritisnite <Podesi>.
4
Odaberite veličinu papira i pritisnite <Dalje>.
Umetanje papira prilagođene veličine
5
Odaberite vrstu papira i pritisnite <OK>.
Ako umetnuta vrsta papira nije prikazana, pritisnite <Detaljne postavke> kako biste ju odabrali s popisa.
Ako za papir koji ste umetnuli vrsta papira nije navedena na zaslonu s detaljnim postavkama, vrstu možete registrirati na popisu vrsta papira. Postavke upravljanja vrstama papira
6
Pritisnite <OK>.
A139-011