Ponovno korištenje prethodno korištenih postavki slanja (Prethodne postavke)

Odredišta koja ste prethodno definirali možete ponovno koristiti. Postavke skeniranja poput gustoće su također pozvane u isto vrijeme.
Možete pohraniti niz postavki odredišta, skeniranja ili slanja koje su definirane prije pritiska na (Start) kao jedna grupa prijašnjih postavki.
Tri zadnja podešenja prosljeđivanja koja su spremljena u memoriju neće biti obrisana čak ako i ugasite uređaj.
Ako koristite informacijske usluge faksa, ne možete definirati odredište koje je pohranjeno u popisu adresa niti koristiti <Prijašnje postavke>.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Na zaslonu s osnovnim značajkama faksiranja pritisnite <Prijašnje postavke>. Zaslon osnovnih značajki faksiranja
4
Odaberite zapisnik koji želite ponovno pozvati i pritisnite <OK>.
Prema odabranom zapisniku definirani su odredište i postavke skeniranja.
Kada se koristi upravljanje osobnom autentikacijom, uređaj poziva postavke koje je prethodno odredio korisnik koji je prijavljen na uređaj.
Možete promijeniti pozvane postavkeprije slanja.
5
Pritisnite  (Start).
Izvornici se skeniraju i započinje slanje.
Ako postavite <Upravljanje pristupnim brojevima adresara> na <Uključeno>, ne možete pozvati postavke iz memorije.
Ako postavite bilo koji tip adrese na <Uključeno> u <Ograniči nova odredišta>, trenutno pohranjene Prijašnje postavke su izbrisane.
A139-06K