Premještanje uređaja

Uređaj je težak. Svakako slijedite postupke opisane u nastavku kako biste izbjegli ozljedu pri pomicanju uređaja. Također, kako biste potvrdili sigurnosne mjere opreza prije nego započnete pomicanje, pročitajte važne sigurnosne upute uključene s uređajem.
Ako uređaj treba prevesti na novu lokaciju, ukloniti itd., poduzmite sljedeće korake kako biste izbjegli štetu ili kvar tijekom prijevoza:
Izvadite spremnike tonera.
Čvrsto zapakirajte uređaj u originalno pakiranje (kutiju) s materijalima za pakiranje.
1
Isključite uređaj i računalo.
Isključivanje uređaja
2
Odspojite kabel za napajanje i ostale kabele s uređaja prateći redoslijed naveden na slici u nastavku.
Jesu li kabeli s oznakom „*“ spojeni ovisi o vašem okruženju.
Ako je na uređaj postavljena dodatna slušalica, maknite slušalicu s mjesta gdje je postavljena.
 Utikač
 Kabel za napajanje
 LAN kabel*
 USB kabel*
 USB uređaj*
 Slušalica*
 Vanjski telefon*
 Telefonski kabel*
3
Prilikom prijenosa uređaja na neko udaljenije mjesto, uklonite spremnike tonera. Zamjena spremnika tonera
4
Zatvorite sve otvorene poklopce i preselite uređaj na novo mjesto.
Uređaj je težak (Tehnički podaci o hardveru). Ne pokušavajte ga nositi.
Uređaj držite za ručice s obje strane. Moraju ga nositi barem dvije osobe.
Ako je na uređaj postavljen dodatni ulagač papira ili kazetna jedinica.
Prije podizanja uređaja oslobodite ulagač papira ili kazetnu jedinicu te ulagač papira ili kazetnu jedinicu prenosite odvojeno.
5
Pažljivo položite uređaj na novo mjesto za postavljanje.
Informacije o instaliranju uređaja nakon premještanja potražite u odjeljku Vodič za postavljanje. Priručnici i njihov sadržaj
A139-01H