Prilagođavanje formata slike

Ako se format kopirane slike blago razlikuje od izvornika, učinite sljedeće kako biste fino podesili format slike. Možete podesiti povećanje horizontalne i vertikalne širine.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje> <Podešavanje kvalitete slike> <Fino podešavanje zooma>.
2
Podesite format slike.
Postavite povećanje <X> kako biste podesili horizontalnu širinu, odnosno povećanje <Y> kako biste podesili vertikalnu širinu.
3
Pritisnite <OK>.
A139-0KX