Konfiguriranje vatrozida pomoćne linije

Možete postaviti želite li dozvoliti komunikaciju samo s uređajima koji imaju navedenu IP adresu za komunikaciju s pomoćnom linijom.
Samo IPv4 adrese mogu se registrirati za pomoćnu liniju.
Za informacije o adresama s iznimkom i izuzetim brojevima portova koji se mogu koristiti za komunikaciju i koji su registrirani prema zadanim postavkama, pogledajte Funkcije upravljanja.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža> <Postavke sporedne linije>  <Postavke vatrozida>.
3
Pritisnite <Filtar IPv4 adresa>.
4
Odaberite <Izlazni filtar> ili <Ulazni filtar>.
Kako biste ograničili podatke koji će se slati s uređaja na računalo, odaberite <Izlazni filtar>.
Kako biste ograničili podatke koji će se primati s računala, odaberite <Ulazni filtar>.
5
Postavite <Koristi filtar> na <Uključeno>, odaberite <Standardno pravilo> i pritisnite <Registriraj>.
Za <Standardno pravilo> odaberite <Odbij> kako biste u sljedećem koraku omogućili samo komunikaciju s uređajima s IP adresom određenom u izborniku <Adrese s iznimkom> ili odaberite <Dozvoli> kako biste odbili komunikaciju.
Ako odaberete <Odbij> za <Standardno pravilo>, neće se primijeniti ograničenja za slanje na višesmjerne ili pak adrese za odašiljanje.
6
Postavite adrese s iznimkom.
Odredite IP adrese koje će biti iznimke za opciju <Standardno pravilo> odabranu u prethodnom koraku. Odaberite jedan od načina unosa opisan u nastavku.
<Pojedinačna adresa>
Unesite pojedinačnu IP adresu kako biste označili iznimku.
<Raspon adresa>
Definirajte raspon IP adresa. Unesite zasebnu adresu za <Prva adresa> i <Zadnja adresa>.
<Prefiks adresa>
Odredite raspon IP adresa pomoću prefiksa (mrežna adresa). Unesite mrežnu adresu za <Adresa> i odredite duljinu mrežne adrese za <Dužina prefiksa>.
Postavljanje adresa s iznimkom za prijenosni filtar / ulazni filtar
1
Odaberite način unosa IP adrese i unesite adrese s iznimkom.
2
Pritisnite <Dalje>.
3
Prema potrebi postavite broj porta i pritisnite <OK>.
Odaberite želite li odrediti broj porta. Možete konfigurirati detaljna ograničenja komunikacije određivanjem broja porta za adrese s iznimkom.
<Ne određuj>
Postavljanje adrese s iznimkom primjenjuje se na svu komunikaciju primljenu s određene IP adrese.
<Odredi>
Postavljanje adrese s iznimkom odnosi se samo na komunikaciju primljenu s određene IP adrese koja upotrebljava odgovarajući broj porta. Pritisnite <Dodaj>, unesite broj porta i pritisnite <OK>. Možete registrirati do 50 portova po jednoj adresi s iznimkom.
Uređivanje adrese s iznimkom
Na zaslonu koji je prikazan u 5. koraku odaberite adresu s iznimkom koju želite urediti i pritisnite <Uredi> za prikaz zaslona za uređivanje.
7
Pritisnite <OK>.
8
Pritisnite  (Postavke/Registr.)  (Postavke/Registr.) <Prim.podeš.promj.>  <Da>.
Provjera blokiranih zahtjeva za komunikaciju u zapisniku
Zadnjih 100 komunikacija koje je blokirao vatrozid možete prikazati putem izbornika  (Postavke/Registr.) <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Dnevnik blokiranih IP adresa>. Prethodnu blokiranu komunikaciju možete izvesti iz značajke Remote UI u formatu CSV. Izvoz zapisnika u obliku datoteke
Ako je <Standardno pravilo> postavljeno na <Odbij>, povijest komunikacije koju je blokirao vatrozid nije prikazana u <Dnevnik blokiranih IP adresa>.
A139-0C0