Stavke adresara

Ovaj odjeljak opisuje svaki stupac iz adresara. Prilikom uređivanja CSV datoteka obratite pažnju na ovaj odjeljak.
Zaglavlje
Naziv zaglavlja
Potrebno
Napomene
# Canon AddressBook, verzija CSV: 0x0002
Da
Fiksna vrijednost
# CharSet: UTF-8
Da
Fiksna vrijednost
# dn: fiksno
Da
(obavezno za adresar s brzinskom tipkom)
Označava kako se naziv odredišta obrađuje u vidu brzinske tipke. Unos je potreban samo ako je odredište uvoza adresar s brzinskom tipkom.
Dodaje se prilikom izvoza iz adresara s brzinskom tipkom, stoga nema potrebe za ponovnim dodavanjem te stavke prilikom uvoza.
# SubAddressBookName: Naziv adresara
Da
Naziv adresara unesite iza dvotočke (:), a između njih ostavite razmak. Ako adresaru nije dodijeljen naziv, prostor nakon dvotočke (:) ostavite praznim.
# DB verzija: 0x010a
Da
Fiksna vrijednost
# Crypto verzija: 2
Ne
Odjeljak ostavite praznim ako izrađujete novu CSV datoteku adresara.
# Crypto atribut: pwd
Ne
Odjeljak ostavite praznim ako izrađujete novu CSV datoteku adresara.
Prisutnost zaglavlja koje se odnosi na „Crypt“ u zaglavlju znači kako je atribut zaporke šifriran. Međutim, prilikom unosa informacija u novu CSV datoteku ili prilikom uređivanja pwd atributa izvezene CSV datoteke, šifriranje nećete moći izvršiti na način koji uređaju omogućava pravilno dekodiranje. U takvim slučajevima izbrišite pripadajući dio iz zaglavlja.
Glavni dio teksta
Naziv atributa
Opis
Potrebno
Napomene
objectclass
Klasa objekta (vrsta odredišta)
Da
Označava vrstu odredišta. Traženi atribut ovisi o toj vrijednosti. Unesite nešto od sljedećeg.
Za e-mail: email
Za G3 faks: g3fax
Za IP faks: ipfax
Za faks: ifax
Za datotečni poslužitelj (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Za skupinu: groupfids
cn
Naziv odredišta
Ne
Unesite u znakovnom kodu UTF-8. U suprotnom će naziv odredišta ostati prazan.
cnread
Fonetska abeceda
Ne
Prikazuje se kao „fonetski“ ako je za jezik prikaza odabran „Japanski“.
cnshort
Naziv brzinske tipke
Ne
Unesite u znakovnom kodu UTF-8. U suprotnom će naziv brzinske tipke ostati prazan.
subdbid
Broj adresara
Ne
Odredite koji će se adresar uvesti u Remote UI. Nije potrebno prilikom zapisivanja u CSV datoteku.
mailaddress
Adresa e-pošte
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan za odredišta e-maila i I-faksa.
dialdata
Broj faksa
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan za odredišta faksiranja. Međutim, nije obavezan ako je odredište IP faks putem URI-ja.
uri
URI se upotrebljava s IP faksom
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Upotrebljivo samo za odredišta IP faksa. Taj je atribut obavezan ako niste odredili broj faksa za IP faks.
Za odredište IP faksa putem URI-ja morate odrediti i „oznaku URI" (pogledajte u nastavku).
url
Naziv hosta odredište datotečnog poslužitelja
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan za odredišta datotečnog poslužitelja. Možete upotrebljavati isključivo slova i simbole.
path
Staza datoteke za odredište datotečnog poslužitelja
Ne
Možete upotrebljavati isključivo slova i simbole.
protocol
Protokol
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan za odredišta datotečnog poslužitelja. Unesite nešto od sljedećeg.
Za SMB: smb
Za FTP: ftp
Za WebDAV: addonprotocol0225
username
Korisničko ime za prijavu na odredište datotečnog poslužitelja
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan za FTP odredišta datotečnog poslužitelja. Korisnički ID-broj služi za prijavu na odredište za slanje datoteka te je stoga obavezan i za odredišta za slanje datoteka koja upotrebljavaju autentikaciju, npr. SMB i WebDAV.
pwd
Prilikom prijave na odredište datotečnog poslužitelja potrebna je zaporka
Ne
Taj je atribut obavezan za odredišta za slanje datoteka koja upotrebljavaju autentikaciju.
member
Član odredišta skupine
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan grupna odredišta.
indxid
Serijski broj dodijeljen odredištu
Da
Taj je atribut obavezan ako je odredište uvoza adresar s brzinskom tipkom. Taj broj postaje broj brzinske tipke. U drugim slučajevima unesite broj između 201 i 1800.
enablepartial
Postavljanje dijeljenja podataka pri slanju e-maila
Ne
Upišite „on“ ili „off“.
sub
Podadresa odredišta datotečnog poslužitelja
Ne
faxprotocol
Protokol faksiranja
Ne
Unesite nešto od sljedećeg.
g3
ecm
ecm
Označava upotrebu ECM-a.
Ne
Upišite „on“ ili „off“.
txstartspeed
Pokretanje brzine prijenosa za faksiranje
Ne
Unesite nešto od sljedećeg.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Mod komunikacije faksom
Postavka s obzirom na međunarodno slanje
Ne
Unesite nešto od sljedećeg.
Za PSTN domaću liniju: domestic
Za PSTN međunarodnu liniju 1: international1
Za PSTN međunarodnu liniju 2: international2
Za PSTN međunarodnu liniju 3: international3
lineselect
Odabrana linija za faksiranje
Ne
Unesite nešto od sljedećeg. U suprotnom će se odabrati postavka „auto“.
Za retke 1 do 4: line1, line2, line3 ili line4
Za automatski odabir linije: auto
uricommode
Mod komunikacije IP faksom
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
To je odabrani mod komunikacije za IP faksove. Taj je atribu obavezan ako upotrebljavate IP faksiranje i šaljete faksove na odredište.
Odaberite jednu od sljedećih postavki.
Za G3: ip_g3
Za intranet: ip_lsv
Za VoIP pristupnik: ip_gw
uriflag
Oznaka za URI koja se koristi prilikom IP faksiranja
Da
(potrebno za određene vrste odredišta)
Taj je atribut obavezan ako je odredište IP faks, a upotrebljavate URI umjesto broja faksa. Upišite „TRUE" ili „FALSE". Ako upotrebljavate URI, upišite „TRUE".
pwdinputflag
Postavka za traženje unosa zaporke za prijenos
Ne
Upišite „on“ ili „off“.
ifaxmode
I-Faks mod (simple/full)
Ne
Unesite „simple“ ili „full“.
transsvcstr1
Teksni nid releja I-faksa 1
Ne
Unesite do 40 alfanumeričkih znakova i simbola.
transsvcstr2
Teksni nid releja I-faksa 2
Ne
Unesite do 16 alfanumeričkih znakova i simbola.
ifaxdirectmode
Izravno slanje I-faksa
Ne
Upišite „on“ ili „off“.
documenttype
Vrsta I-faks dokumenta
Ne
Unesite nešto od sljedećeg.
Za slanje u boji: cl
Za crno-bijelo slanje: bw
bwpapersize
Dopušteni format papira pri slanju I-faksa
Ne
bwcompressiontype
Format kompresije koji se upotrebljava pri slanju I-faksa
Ne
bwpixeltype
Dopušteni prostor boja pri slanju I-faksa
Ne
bwbitsperpixel
Dopušteni broj bitova pri slanju I-faksa
Ne
bwresolution
Dopuštena razlučivost pri slanju I-faksa
Ne
clpapersize
Dopušteni format papira pri slanju I-faksa u boji
Ne
clcompressiontype
Format kompresije koji se upotrebljava pri slanju I-faksa u boji
Ne
Fiksno „jpeg“.
clpixeltype
Dopušteni prostor boja pri slanju I-faksa u boji
Ne
Fiksno „rgb“.
clbitsperpixel
Dopušteni broj bitova pri slanju I-faksa u boji
Ne
Fiksno "8".
clresolution
Dopuštena razlučivost pri slanju I-faksa u boji
Ne
accesscode
Pristupni kôd
Ne
Unesite do sedam brojeva.
uuid
UUID za identificiranje odredišta
Ne
Ta stavka nije neophodna prilikom izrade nove CSV datoteke.
cnreadlang
Znakovni kod fonetske abecede
Ne
Prikazuje se kao „fonetski“ ako je za jezik prikaza odabran „Japanski“. Unesite kod jezika koji želite upotrebljavati. Za japanski (SJIS) upišite „ja“.
enablesfp
Ne koristi se
Ne
Ta se stavka ne koristi te je stoga ne morate unositi.
memberobjectuuid
Koristi se za Popis osobnih adresa/Popis adresa korisničke grupe
Ne
loginusername
Koristi se za Popis osobnih adresa/Popis adresa korisničke grupe
Ne
logindomainname
Koristi se za Popis osobnih adresa/Popis adresa korisničke grupe
Ne
usergroupname
Koristi se za Popis osobnih adresa
/Popis adresa korisničke grupe
Ne
personalid
Koristi se za Popis osobnih adresa/Popis adresa korisničke grupe
Ne
A139-0E7