Podešavanje upravljanja ID-brojem odjela

Korisnici se mogu organizirati u skupine, npr. odjele kojima pripadaju i njima možete upravljati na temelju njihovog ID-broja odjela. Prvo izradite sve ID-brojeve odjela za upravljanje i u svaki od njih dodijelite korisnike (Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju). Nakon dodjele korisnika ID-brojevima odjela, omogućite Upravljanje ID-brojem odjela. Da biste omogućili istu vrstu upravljanja za ispis ili skeniranje dokumenata s računala, konfigurirajte dodatne potrebne postavke. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
A139-0AF