Prilagođavanje oštrine prilikom skeniranja (oštrina)

Možete skenirati slike s jasnim konturama i linijama tako da povećate oštrinu ili ublažite sliku smanjenjem oštrine. Ovu funkciju koristite kada želite izoštriti mutni tekst i dijagrame ili za smanjenje efekta moiré (izobličeni uzorak) da bi se izgladila završna slika.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Skeniranje i slanje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja. Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
4
Pritisnite <Opcije>  <Oštrina>.
5
Podesite oštrinu i pritisnite <OK>.
Za podešavanje mutnog teksta podesite kontrolu na <Visoko>.
Za smanjenje efekta moire kod skeniranja izvornika koji sadrže ispisane fotografije, poput časopisa ili pamfleta, podesite kontrolu na <Nisko>.
6
Pritisnite <Zatvori>.
7
Pritisnite  (Start).
Izvornici se skeniraju i započinje slanje/spremanje.
A139-087