Rad s podacima na memorijskom mediju

Povezivanje memorijskog medija na USB priključak uređaja omogućuje vam da snimite skenirane podatke ili ispišete datoteke na mediju. Preimenujte datoteke ili izbrišite neželjene datoteke s uređaja tako da možete upravljati i organizirati podatke na mediju bez korištenja računala.
Umetanje memorijskog medija
Za dostupni memorijski medij i informacije o umetanj memorijskog medija pogledajte odjeljak Povezivanje USB memorijskog uređaja.
Svakako provjerite prije korištenja medija.
Da biste koristili memorijski medij, morate <Memorijski medij> u odjeljku <Postavke prikaza lokacije pohrane> postaviti na <Uključeno>. <Postavke prikaza lokacije pohrane>
Postavite <Koristi funkciju skeniranja> i <Koristi funkciju ispisivanja> na <Uključeno>. <Koristi funkciju skeniranja/ispisivanja>
Kada memorijski medij nije prepoznat čak i nakon što ga pravilno priključite, uređaj može biti postavljen na korištenje AddOn upravljačkog programa za vanjski USB uređaj za pohranu. Mogućnost <Za USB memorijski ur. koristi AddOn pog.prog.> postavite na <Isključeno>. <Za USB memorijski ur. koristi AddOn pog.prog.>
Ako je mogućnost <Odabir opcija pri priključivanju mem. medija> postavljena na <Uključeno>, kad umetnete memorijski medij, prikazat će se prečaci do dostupnih funkcija. <Odabir opcija pri priključivanju mem. medija>
Pošto kratice možda neće biti prikazane ako je uređaj u stanju mirovanja, umetnite memorijski medij nakon što se uređaj oporavio iz načina mirovanja.
Uklanjanje memorijskog medija
Kad uklanjate memorijski medij, uvijek koristite sljedeći postupak. Korištenje drugog postupa za uklanjanja memorijskog medija moglo bi izazvati oštećenje memorijskog medija i glavne jedinice uređaja.
1
Pritisnite .
2
Odaberite memorijski medij kojeg želite odspojiti i pritisnite <Ukloniti>.
3
Odspojite memorijski medij iz USB priključka i pritisnite <OK>  <OK>.
A139-096