Zaglavljeni papir unutar uređaja ili u stražnjem dijelu uređaja

Provjerite lokacije zaglavljenog papira na zaslonu i slijedite postupak u nastavku da biste uklonili papir.
Provjera prije rukovanja
Prije nego što počnete uklanjati zaglavljeni papir, provjerite jesu li svi poklopci i ulagači papira na uređaju i dodatnoj opremi zatvoreni.
1
Pažljivo izvucite papir.
2
Zatvorite ladicu.
3
Otvorite desni poklopac.
4
Pažljivo izvucite papir.
5
Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice za isporuku.
1
Podignite jedinicu za isporuku.
2
Spustite zelene poluge s obje strane vodilice.
3
Pažljivo izvucite papir.
Izvucite papir držeći ga što je vodoravnije moguće kako biste spriječili ispadanje nepričvršćenog tonera.
6
Provjerite je li papir zaglavljen unutar jedinice za fiksiranje.
1
Okrenite jedinicu za isporuku prema dolje.
2
Držite ručice s obje strane jedinice za fiksiranje i povucite jedinicu ravno prema sebi.
3
Otvorite poklopac.
4
Pažljivo izvucite papir.
Izvucite papir držeći ga što je vodoravnije moguće kako biste spriječili ispadanje nepričvršćenog tonera.
5
Zatvorite poklopac.
6
Pažljivo izvucite papir.
Odredite kako ćete lakše izvući zaglavljeni papir i najprije isprobajte taj način.
Izvucite papir držeći ga što je vodoravnije moguće kako biste spriječili ispadanje nepričvršćenog tonera.
7
Vratite jedinicu za fiksiranje na njezino mjesto.
U potpunosti ga ugurajte unutra dok ne može ići dalje.
7
Zatvorite desni poklopac.
Poruka se i dalje prikazuje
Papir je možda zaglavljen na drugom mjestu. Provjerite na drugim mjestima i uklonite zaglavljeni papir. Ako se poruka i dalje prikazuje, provjerite je li desni poklopac čvrsto zatvoren.
A139-01S