Editarea destinațiilor înregistrate în Agendă

După înregistrarea destinațiilor, puteți să modificați sau să ștergeți setările acestora.
1
Apăsați <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Înregistrare destinaţii>.
3
Selectați destinația pe care doriți să o editați.
Lista derulantă a listei de adrese
Selectați <Listă adrese pers.>, <Listă adrese 1> până la <Listă adrese 10> sau <Liste adrese pt. Admin.> pentru a filtra destinațiile care se vor afișa în lista de adrese.
<Căutare după nume>
Introduceți numele destinației. Apăsați din nou <Căutare după nume> pentru a reveni la ecranul anterior.
Listă de destinații
Selectați destinația pe care doriți să o editați sau să o ștergeți.
Butonul primei litere
Selectați butonul alfanumeric pentru primul caracter al numelui destinației. Apăsați <Tot> pentru a afișa toate destinațiile înregistrate.
<Şterge>
Apăsați pentru a șterge destinația.
<Detalii/Editare>
Apăsați pentru a verifica sau pentru a edita setările destinațiilor.
Listă derulantă Tip document
Selectați (e-mail), (fax), (I-fax), (fișier) sau  (grup) pentru a filtra destinațiile afișate în lista de destinații (). Apăsați <Tot> pentru a afișa toate destinațiile înregistrate.
Când destinațiile sunt gestionate după numerele de acces, introduceți numărul de acces (Restricționarea accesului la destinațiile înregistrate în Agendă) după ce ați apăsat <Nr. de acces>.
Destinațiile din <Listă adrese pers.> se afișează numai pentru utilizatorul conectat care le-a înregistrat. Chiar dacă aveți privilegii de administrator, nu puteți să vizualizați sau să editați destinațiile din <Listă adrese pers.> pentru alți utilizatori.
4
Apăsați <Detalii/Editare>.
Dacă doriți să ștergeți o destinație, selectați destinația și apăsați <Şterge>  <Da>.
5
Editați setările destinației.
Pentru detalii despre modul de editare a setărilor, consultați Înregistrarea destinațiilor în Agendă.
6
Apăsați <OK>  <Închide>.
A13X-04Y