Înregistrarea mai multor destinații ca un grup

Mai multe destinații înregistrate în Agendă (Înregistrarea destinațiilor în Agendă) se pot combina într-un grup. Puteți utiliza această caracteristică pentru a transmite documente și pentru a copia de rezervă datele în același timp, deoarece se pot înregistra tipuri diferite de destinații în același grup. De exemplu, puteți înregistra adrese de e-mail și adrese IP ale serverului de fișiere împreună, într-un singur grup.
Pentru a înregistra un grup care conține destinații pentru uz propriu, trebuie să vă conectați la aparat. Conectarea la aparat
Nu se pot înregistra destinații noi în adresa unui grup. Înregistrați destinațiile din Agendă în avans.
Se pot grupa numai destinații din aceeași listă de adrese. Destinațiile înregistrate într-o altă listă de adrese nu se pot grupa.
Puteți înregistra până la 256 de destinații într-o adresă de grup.
Din moment ce fiecare intrare de adresă este tratată ca o singură intrare, dacă înregistrați un număr de fax într-o adresă de grup, numărul de fax și intrarea adresă de grup sunt considerate două intrări separate.
1
Apăsați <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Înregistrare destinaţii>.
3
Apăsați <Înregistrare dest. nouă>.
4
Apăsați <Grup>.
5
Selectați unde se va înregistra grupul, din lista verticală Listă adrese.
Puteți crea un grup din destinațiile înregistrate în lista de adrese selectată. De exemplu, dacă selectați <Listă adrese 2>, nu puteți adăuga la grup o destinație înregistrată în <Listă adrese 1>. Grupul creat este înregistrat în lista de adrese pe care ați selectat-o la acest pas.
Dacă doriți să înregistrați un grup care conține destinații pentru uz propriu, selectați <Listă adrese pers.>.
Dacă doriți să înregistrați destinații într-un grup pe care îl poate edita doar un administrator, selectați <Liste adrese pt. Admin.>.
6
Apăsați <Nume>  introduceți numele grupului și apăsați <OK>.
7
Selectați destinațiile pe care doriți să le includeți în grup.
1
Apăsați <Adăugare din Agendă>.
2
Selectați destinațiile pe care doriți să le înregistrați într-un grup și apăsați <OK>.
Listă derulantă Tip document
Selectați (e-mail), (fax), (I-fax) sau  (fișier) pentru a filtra destinațiile afișate în lista de adrese (). Apăsați <Tot> pentru a afișa toate destinațiile înregistrate.
<Detalii/Editare>
Selectați o destinație și apăsați <Detalii/Editare> dacă doriți să verificați setările destinației. Apăsați <OK> pentru a reveni la ecranul anterior.
Listă de destinații
Se afișează destinațiile înregistrate în lista de adrese pe care ați selectat-o la pasul 6. Din această listă, selectați destinațiile pe care doriți să le înregistrați într-un grup.
Atunci când destinațiile sunt gestionate prin numere de acces, acestea nu se afișează în listă decât dacă introduceți numărul de acces (Restricționarea accesului la destinațiile înregistrate în Agendă) după ce ați apăsat <Nr. de acces>.
Butonul primei litere
Selectați butonul alfanumeric pentru primul caracter al numelui destinației. Apăsați <Tot> pentru a afișa toate destinațiile înregistrate.
<Căutare după nume>
Introduceți numele destinației. Apăsați din nou <Căutare după nume> pentru a reveni la ecranul anterior.

8
Apăsați <OK>  <Închide>.
Când destinațiile sunt gestionate după numerele de acces, introduceți numărul de acces (Restricționarea accesului la destinațiile înregistrate în Agendă) după ce apăsați <Următorul> în etapa 8.
Dacă încercați să transmiteți către un server de fișiere în care <Conf. înainte de transmitere> s-a setat pe <Pornit>, apare un ecran care vă solicită să introduceți un nume de utilizator și o parolă. În acest caz, introduceți parola setată anterior. Dacă doriți să înregistrați un server de fișiere într-o adresă de grup, setați <Conf. înainte de transmitere> pe <Oprit>. Nu puteți transmite către o adresă de grup care include un server de fișiere în care <Conf. înainte de transmitere> s-a setat pe <Pornit>.
A13X-04X