Panou de control

Această secțiune descrie numele și utilizările tastelor de pe panoul de control.

Afișajul panoului tactil

Pe lângă ecranul cu setările pentru fiecare funcție, starea erorii este prezentată și pe acest afișaj. Utilizarea afișajului panoului tactil

Tasta [Informaţii despre aparat/contor]

Apăsați pentru a prezenta pe afișajul panoului tactil numărul total de pagini utilizate pentru operații precum copierea sau imprimarea. De asemenea, puteți să verificați numărul de serie și adresa IP pentru aparat și informațiile despre dispozitiv ale produselor opționale. Verificarea numărului de pagini pentru copiere/imprimare/fax/scanare

Tasta [Economisire energie]

Apăsați pentru a seta aparatul la modul hibernare. Tasta se aprinde când aparatul este în modul hibernare. Intrarea în modul repaus

Tasta [Pornire]

Apăsați pentru a afișa ecranul <Acasă>, care oferă acces la meniul de setări și la funcții precum copierea și scanarea. Personalizarea ecranului <Acasă>

Tasta [Stop]

Oprește o lucrare de trimitere sau o lucrare de imprimare. Anularea lucrărilor de transmitere/imprimare

Indicator Eroare

Clipește sau stă aprins când apare o eroare precum un blocaj de hârtie.
Dacă indicatorul Eroare clipește, urmați instrucțiunile care apar pe afișajul panoului tactil. Remedierea problemelor
Dacă indicatorul Eroare menține o lumină roșie constantă, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

Indicator Procesare/Date

Clipește în timp ce sunt realizate operațiuni precum trimitere sau imprimare. Se aprinde în verde când sunt documente originale care așteaptă să fie procesate.

Stilou pentru panou tactil

Folosiți-l când utilizați afișajul panoului tactil, cum ar fi la introducerea caracterelor.
A13X-00J