Anularea trimiterii faxului

Puteţi anula scanarea originalelor sau transmiterea faxurilor în timpul transmiterii acestora sau în timp ce aşteaptă să fie transmise.

Anularea scanării originalelor

1
Apăsaţi <Anulare> pe ecranul afişat sau  (Stop).
2
Apăsați <Da>.
Scanarea originalelor este anulată.

Anularea transmiterii faxurilor care se transmit sau care aşteaptă să fie transmise

1
Apăsaţi <Către Ver.Statut> pe ecranul afişat sau  (Monitor Statut).
2
Apăsați <Transmitere> <Statut lucrare>.
3
Selectaţi <Fax>.
Se afişează o listă cu lucrări care sunt transmise sau aşteaptă să fie transmise.
4
Selectaţi lucrarea de anulat, şi apăsaţi <Anulare>.
5
Apăsați <Da>.
Transmiterea faxului este anulată.
Pentru a anula imediat o lucrare care este în curs de trimitere
Dacă apăsați  (Stop) pe panoul de control pentru a anula o lucrare de fax în timp ce este transmisă, apare mesajul <Se pot anula următoarele lucrări de trimitere?> appears. Apăsaţi <Da> pentru a anula transmiterea faxului.
Puteţi să selectaţi <Ultima lucrare recepţionată> sau <Se trimite Lucrarea> pentru a alege lucrarea de anulat. <Lucrare Anulată când apăsaţi Stop>
Apăsaţi (Stop) când există mai multe lucrări de trimitere, pentru a afişa ecranul de selectare a lucrării de trimitere de anulat. Dacă lucrarea de trimitere pe care doriţi să o anulaţi nu este afişată, apăsaţi <Verificaţi alte Lucrări> pentru a afişa <Lucrări trimitere>. Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o anulaţi, apoi apăsaţi <Anulare>.
A13X-067