Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere (previzualizare)

Puteţi să verificaţi imaginile scanate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. De asemenea, puteţi să ştergeţi, să mutaţi sau să schimbaţi paginile pe ecranul de previzualizare.
Originalul nu poate fi verificat înainte de a se trimite cu modul de transmitere directă sau de transmitere manuală, chiar dacă opţiunea <Previzualiz> este setată.
1
Aşezaţi documentul original. Așezarea originalelor
2
Apăsați <Fax>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax. Ecranul Caracteristici de bază pentru fax
4
Specificaţi setările de scanare după caz. Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor
5
Apăsați <Opţiuni> <Previzualiz>  <Închide>.
6
Apăsați  (Start).
Originalele sunt scanate şi apare ecranul de previzualizare.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau  (Stop) <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
7
Verificaţi imaginile scanate pe ecranul de previzualizare.
Editaţi imaginile scanate pe ecranul de previzualizare în funcţie de necesitate.
Pentru a şterge o pagină
Pentru a muta o pagină
Pentru a schimba locurile paginilor
8
Apăsați <Înc. transmit>.
Începe trimiterea.
A13X-06A