Primirea faxurilor prin Internet

Când se recepţionează un I-fax

Indicatorul Procesare/Date de pe panoul de control clipeşte în verde. Când primirea este finalizată, documentul este imprimat automat şi indicatorul se stinge.
Pentru a anula primirea, apăsaţi  (Monitor Statut)  <Recepţionare>  <Statut lucrare>  selectați un document  <Anulare>.
Puteţi să specificaţi timpul după care să se anuleze recepţionarea când se primeşte un I-fax divizat şi datele ulterioare nu pot fi primite. Datele primite în timpul specificat sunt imprimate. <Temporizare RX date divizate>
Pentru a primi manual I-faxuri
Apăsați  (Monitor Statut)  <Recepţionare>  <Jurnal lucrări>  <Verif. RX pt. I-Fax>. Apăsând <Curier intrări Fax/I-Fax> (Ecranul <Acasă>)  <Curier RX în memorie>  <Curier RX date divizate> aveţi permisiunea să verificaţi stările de primire a I-faxurilor împărţite şi dimensiunea acestora.
Puteţi să economisiţi hârtie când imprimaţi.
Când imprimaţi, puteţi să includeţi în documentele primite informaţii precum timpul recepţionării. <Tipărire subsol pagini RX>
A13X-075