Curățarea platoului din sticlă

Dacă suprafața de scanare este murdară, este posibil ca documentele originale să nu fie scanate clar sau formatul acestora să nu fie detectat clar.
1
Opriți alimentarea și scoateți ștecărul din priză.
Oprirea aparatului
Verificați starea de funcționare a aparatului înainte de a-l opri. Puteți opri alimentarea chiar dacă aparatul efectuează o operațiune, însă acest lucru poate duce la întreruperea operațiunii sau la deteriorarea datelor.
2
Deschideți alimentatorul.
3
Ștergeți partea de dedesubt a alimentatorului și platoul din sticlă.
Umeziți o cârpă moale cu apă și stoarceți-o bine, apoi ștergeți aparatul cu aceasta. Apoi, ștergeți aparatul cu o cârpă moale și uscată. Așteptați până se usucă bine umezeala înainte de a trece la pasul următor.
Dacă nu puteți îndepărta murdăria
Umeziți o cârpă moale cu detergent neutru și stoarceți-o bine, apoi ștergeți aparatul cu aceasta. Apoi, ștergeți aparatul cu o cârpă moale și uscată.
4
Închideți alimentatorul cu atenție.
5
Introduceți ștecărul în priză și porniți aparatul.
Pornirea aparatului
A13X-01A