Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului

Puteți stabili dacă permiteți sau respingeți comunicarea cu un dispozitiv care are o anumită adresă MAC.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>.
3
Selectați <Filtru de ieşire> sau <Filtru de intrare>.
Pentru a restricționa datele trimise de la aparat la un computer, selectați <Filtru de ieşire>.
Pentru a restricționa datele primite de la un computer, selectați <Filtru de intrare>.
4
Setați <Folosiţi filtrul> la <Pornit>, selectați <Politică implicită>, apoi apăsați <Înregistrare>.
Pentru <Politică implicită>, selectați <Respinge> pentru a permite numai comunicarea cu dispozitivele care au o adresă MAC specificată în <Adrese exceptate> de la pasul următor sau selectați <Permite> pentru a respinge comunicarea cu acestea.
Dacă opțiunea <Respinge> este selectată pentru <Politică implicită>, restricțiile nu se aplică la trimiterea către adresele de difuzare multiplă sau de difuzare.
5
Introduceți adresele exceptate și apăsați <OK>.
Specificați adresele MAC de desemnat ca excepții ale opțiunii <Politică implicită> selectate în pasul anterior.
Puteți să înregistrați 100 de adrese exceptate pentru <Filtru de ieşire> și <Filtru de intrare>.
Pentru a edita o adresă exceptată
Pe ecranul afișat în etapa 4, selectați adresa exceptată pe care doriți să o editați, apoi apăsați <Editare> pentru a afișa ecranul de editare.
6
Apăsați <OK>.
7
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  (Setări/Înregistr.) <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>.
A13X-0AY