Restricționarea utilizării suporturilor de memorie

Deși suporturile de memorie precum dispozitivele de memorie USB oferă comoditate, acestea pot fi și surse de scurgere a informațiilor dacă nu sunt gestionate corespunzător. Această secțiune descrie procedurile pentru interzicerea utilizării suporturilor de memorie, precum și pentru restricționarea posibilității de a salva documente scanate pe suporturi de memorie sau de a imprima date salvate pe suporturi de memorie. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de Administrator sau de DeviceAdmin.
 (Setări/Înregistr.) <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări suport memorie>  <Utilizaţi funcţia Scanare/Tipărire>  Selectați <Oprit> pentru <Utilizaţi funcţia scanare> sau <Utilizaţi funcţia tipărire>  <OK>  (Setări/Înregistr.)  (Setări/Înregistr.)  <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>
A13X-0CE