Articole din Agendă

Această secțiune descrie fiecare coloană din Agendă. Consultați această secțiune când editați fișiere CSV.
Antet
Nume antent
Necesară
Note
# Versiune CSV Agendă Canon: 0x0002
Da
Valoare fixă
# CharSet: UTF-8
Da
Valoare fixă
# dn: fixă
Da
(Necesar pentru butonul rapid Agendă)
Indică faptul că numele destinației este considerat ca buton rapid. Intrarea este necesară numai atunci când destinația importului este un buton rapid Agendă.
A fost adăugată atunci când ați exportat de la un buton rapid Agendă și, prin urmare, adăugarea din nou a acestui element nu mai este necesară pentru import.
# SubAddressBookName: Nume agendă
Da
Introduceți numele Agendei după două puncte (:), cu un spațiu între ele. Dacă Agenda nu are un nume, lăsați gol spațiul de după două puncte (:).
# Versiune DB: 0x010a
Da
Valoare fixă
# Versiune Crypto: 2
Nu
Lăsați această secțiune necompletată dacă creați un fișier CSV pentru Agendă.
# Atribut Crypto: pwd
Nu
Lăsați această secțiune necompletată dacă creați un fișier CSV pentru Agendă.
Prezenţa unui antet „Crypt” indică faptul că atributul aferent parolei este criptat. Oricum, dacă introduceți aceste informații într-un fișier CSV proaspăt creat sau atunci când editați atributul pwd dintr-un fișier CSV exportat, criptarea nu e poate efectua într-o manieră care să îi permită aparatului o decodare corectă. În astfel de situaţii, ştergeţi partea corespunzătoare din antet.
Corp
Nume atribut
Descriere
Necesară
Note
objectclass
Clasa de obiecte (tipul destinației)
Da
Indică tipul destinației. Atributul necesar diferă în funcție de această valoare. Introduceți una din valorile următoare.
Pentru e-mail: email
Pentru fax G3: g3fax
Pentru fax IP: ipfax
Pentru fax: ifax
Pentru server de fișiere (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Pentru grup: groupfids
cn
Nume destinație
Nu
Introduceți în cod de caractere UTF-8. În caz contrar, numele destinației va fi lăsat necompletat.
cnread
Alfabet fonetic
Nu
Afișat ca „phonetic” dacă limba de afișare este setată la „Japoneză”.
cnshort
Nume buton rapid
Nu
Introduceți în cod de caractere UTF-8. În caz contrar, numele butonului rapid va fi lăsat necompletat.
subdbid
Număr Agendă
Nu
Specificați Agenda în care se va importa din IU la distanță. Nu este necesar dacă se scrie într-un fișier CSV.
mailaddress
Adresă e-mail
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinațiile e-mail și I-fax.
dialdata
Număr de fax
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinațiile fax. Cu toate acestea, el nu este necesar dacă destinația este un fax IP care folosește un URI.
uri
URI utilizat cu un fax IP
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Se poate folosi numai pentru destinații de fax IP. Acest atribut este necesar dacă nu ați specificat un număr de fax pentru un fax IP.
Pentru o destinație de fax IP cu URI, trebuie să specificați și „URI flag” (consultați informațiile de mai jos).
url
Numele de gazdă al destinației server de fișiere
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinații de pe serverul de fișiere. Puteți să utilizați numai litere și simboluri.
path
Calea fișierului pentru destinația serverului de fișiere
Nu
Puteți să utilizați numai litere și simboluri.
protocol
Protocol
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinații de pe serverul de fișiere. Introduceți una din valorile următoare.
Pentru SMB: smb
Pentru FTP: ftp
Pentru WebDAV: addonprotocol0225
username
Numele de utilizator folosit atunci când vă conectați la o destinație server de fișiere
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinații server de fișiere FTP. ID-ul de utilizator este necesar pentru conectarea la o destinație de trimitere a fișierelor și, prin urmare, este necesar și pentru destinațiile de trimitere a fișierelor care folosesc autentificarea, precum SMB sau WebDAV.
pwd
Parola utilizată pentru conectarea la o destinație server de fișiere
Nu
Acest atribut este necesar pentru destinațiile de trimitere care folosesc autentificarea.
member
Un membru al unei destinații de grup
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar pentru destinațiile de grup.
indxid
Un număr de serie alocat unei destinații
Da
Acest atribut este necesar atunci când destinația importului este un buton rapid Agendă. Acest număr devine numărul butonului rapid. În celelalte cazuri, introduceți un număr între 201 și 1.800.
enablepartial
Setare pentru separarea datelor atunci când se trimite un mesaj e-mail
Nu
Introduceți fie „on”, fie „off”.
sub
Subadresa unei destinații server de fișiere
Nu
faxprotocol
Protocol de fax
Nu
Introduceți una din valorile următoare.
g3
ecm
ecm
Indică utilizarea ECM.
Nu
Introduceți fie „on”, fie „off”.
txstartspeed
Viteza de început al transmisiei pentru faxuri
Nu
Introduceți una din valorile următoare.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Modul de comunicare prin fax
Setare referitoare la trimiterea internațională
Nu
Introduceți una din valorile următoare.
Pentru o linie națională PSTN: domestic
Pentru linia 1 internațională PSTN: international1
Pentru linia 2 internațională PSTN: international2
Pentru linia 3 internațională PSTN: international3
lineselect
Linia de fax selectată
Nu
Introduceți una din valorile următoare. În caz contrar, se folosește „auto”.
Pentru liniile de la 1 la 4: line1, line2, line3 sau line4
Pentru specificarea automată a liniei: auto
uricommode
Modul de comunicare prin fax IP
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acesta este modul de comunicare ales pentru faxuri IP. Acest atribut este necesar când utilizați faxarea IP și transmiteți către o destinație de fax.
Introduceți una dintre următoarele variante.
Pentru G3: ip_g3
Pentru intranet: ip_lsv
Pentru un gateway VoIP: ip_gw
uriflag
Indicatorul pentru un URI utilizat cu un fax IP
Da
(Necesar pentru anumite tipuri de destinații)
Acest atribut este necesar dacă destinația este un fax IP și utilizați un URI în loc de un număr de fax. Introduceți fie „TRUE”, fie „FALSE”. Dacă utilizați un URI, introduceți „TRUE”.
pwdinputflag
Setare pentru solicitarea de introducere a parolei pentru fiecare transmisie
Nu
Introduceți fie „on”, fie „off”.
ifaxmode
Modul I-Fax (simplu/complet)
Nu
Introduceți fie „simple”, fie „full”.
transsvcstr1
Șir text serviciu transmisie I-fax 1
Nu
Introduceți în total până la 40 de caractere alfanumerice și simboluri.
transsvcstr2
Șir text serviciu transmisie I-fax 2
Nu
Introduceți în total până la 16 de caractere alfanumerice și simboluri.
ifaxdirectmode
Transmitere directă I-fax
Nu
Introduceți fie „on”, fie „off”.
documenttype
Tip document I-fax
Nu
Introduceți una din valorile următoare.
Pentru a transmite color: cl
Pentru a transmite alb-negru: bw
bwpapersize
Formatul permis pentru hârtie la transmiterea unui I-fax
Nu
bwcompressiontype
Formatul de comprimare utilizat la transmiterea unui I-fax
Nu
bwpixeltype
Spațiul de culoare permis la transmiterea unui I-fax
Nu
bwbitsperpixel
Contorul de biți permis la transmiterea unui I-fax
Nu
bwresolution
Rezoluția permisă la transmiterea unui I-fax
Nu
clpapersize
Formatul permis pentru hârtie la transmiterea unui I-fax color
Nu
clcompressiontype
Formatul de comprimare utilizat la transmiterea unui I-fax color
Nu
Fixat ca „jpeg”.
clpixeltype
Spațiul de culoare permis la transmiterea unui I-fax color
Nu
Fixat ca „rgb”.
clbitsperpixel
Contorul de biți permis la transmiterea unui I-fax color
Nu
Fixat ca „8”.
clresolution
Rezoluția permisă la transmiterea unui I-fax color
Nu
accesscode
Codul de acces
Nu
Introduceți până la șapte numere.
uuid
Un UUID pentru identificarea unei destinații
Nu
Acest articol nu este necesar atunci când creați un fișier CSV nou.
cnreadlang
Codul de caractere al alfabetului fonetic
Nu
Afișat ca „phonetic” dacă limba de afișare este setată la „Japoneză”. Introduceți codul limbii care va fi utilizată. Pentru japoneză (SJIS), introduceți „ja”.
enablesfp
Neutilizat
Nu
Acest articol nu se utilizează și, prin urmare, nu este necesar să fie introdus.
memberobjectuuid
Utilizat pentru Lista de adrese personale/Lista de adrese ale grupurilor de utilizatori
Nu
loginusername
Utilizat pentru Lista de adrese personale/Lista de adrese ale grupurilor de utilizatori
Nu
logindomainname
Utilizat pentru Lista de adrese personale/Lista de adrese ale grupurilor de utilizatori
Nu
usergroupname
Se utilizează pentru adresa personală
Listă de adrese pentru grup de utilizatori/liste
Nu
personalid
Utilizat pentru Lista de adrese personale/Lista de adrese ale grupurilor de utilizatori
Nu
A13X-0E7