Verificarea stării și a istoricului de imprimare

Puteți să verificați starea de așteptare pentru lucrările de imprimare și dacă în timpul imprimării a survenit sau nu o eroare. De asemenea, sunt posibile operații precum imprimarea unui document înaintea altor documente și temporară sau anularea imprimării.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteți să restricționați dreptul unor utilizatori de a efectua operații cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut> screen. <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori>
1
Apăsați  (Monitor Statut).
2
Apăsați <Cop/Imprim.>  <Statut lucrare>.
Pentru a afișa numai documentele care să fie imprimate, selectați din lista derulantă <Tipărire> din partea din dreapta sus a ecranului.
3
Verificați starea.
Dacă apăsați <Detalii> după selectarea unui document, aveți posibilitatea să anulați imprimarea, să verificați starea lucrării etc.
Dacă apăsați <Anulare> după selectarea unui document, aveți posibilitatea să anulați imprimarea.
Când apăsați <Imprim. cu întrer/prior> după selectarea unui document, apar opțiunile <Întrerupere şi Tipărire> și <Tipărire prior>. Apăsați <Întrerupere şi Tipărire> pentru a suspenda o lucrare de imprimare în prelucrare și a începe imediat imprimarea documentului selectat. Apăsați <Tipărire prior> pentru a trece documentul selectat în partea de sus a listei de așteptare și a-l imprima după încheierea lucrării de imprimare în curs.
Pentru a ignora o eroare și a continua imprimarea, apăsați <Detalii>  selectați un document  <Ignor. eroare>.
Pentru a forța imprimarea oricărei lucrări neimprimate de la aparat, apăsați <Detalii>  selectați un document  <Alim. hârtie>.
Nu puteți să întrerupeți o lucrare de imprimare întreruptă cu altă lucrare. Dacă încercați să întrerupeți o lucrare de imprimare întreruptă, lucrarea este pornită după ce lucrarea curentă întreruptă este finalizată.

Verificarea istoricului de imprimare

Apăsați <Jurnal lucrări> pentru a afișa o listă cu documentele imprimate. Dacă un document este imprimat fără probleme, în coloana <Rezultat> se afișează <OK>. Dacă se afișează <NC>, arată că imprimarea a fost anulată sau că a survenit o eroare.
Pentru a vedea informațiile detaliate, după selectarea unui document apăsați <Detalii>.
Pentru a imprima o listă cu istoricul, apăsați <Tipărire listă>.
Se pot afișa până la 100 de jurnale de imprimare.
A13X-07A