<Reglare acţiune>

Specificați setările pentru reglarea acțiunilor aparatului.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Întârziere recunoaştere atingere tasta Start>

 (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere>  <Reglare acţiune>
Reglați timpul de atingere necesar pentru a începe procesarea pornirii.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Întârziere recunoaştere atingere tasta Start>
De la -1 la 0 la +7
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
A13X-0H1