Utilitar

Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Iniţializare stocare PCL>
<Da>, < Nu>
Da
Da
Nu
Nu
-
<Iniţializare stocare PS>
<Da>, <Nu>
Da
Da
Nu
Nu
-
<Resetare imprimantă>
<Da>, <Nu>
Da
Da
Nu
Nu
-
A13X-0J0