Efectuarea setărilor WINS

WINS este numele unui serviciu de soluții care transformă un nume NetBIOS (un nume de computer și un nume de imprimantă dintr-o rețea SMB) într-o adresă IP. Pentru a utiliza WINS, aveți nevoie de un server WINS specificat.
Pentru a înregistra serverul WINS pe aparat, setați <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru> pentru <Setări TCP/IP>. <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>
Dacă setați <Utilizare NetBIOS> la <Oprit> din <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>, setarea WINS este dezactivată. Aveți grijă să setați <Utilizare NetBIOS> la <Pornit> când utilizați WINS.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări WINS>.
3
Apăsați <Pornit> în <Rezoluţie WINS> și introduceți adresa IP a serverului WINS în <Adresă server WINS>.
Dacă adresa IP a serverului WINS este achiziționată de la serverul DHCP, adresa IP dobândită de la serverul DHCP are prioritate.
4
Apăsați <OK>.
5
Apăsați  (Setări/Înregistr.) <Da>.
A13X-03A