Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS

Unele routere WPS (Wi-Fi Protected Setup) nu acceptă modul buton de comandă. În acest caz, înregistrați codul PIN generat pe aparat la dispozitivul de rețea.
Generarea unui cod PIN pe aparat
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>  <Setări reţea fără fir>  <Mod WPS Cod PIN>.
Este generat un cod PIN.
Înregistrarea codul PIN la routerul wireless
Înregistrați codul PIN în două minute după generarea codului PIN. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni pentru dispozitivul de rețea.
1
Accesați un router wireless de la un computer.
2
Afișați ecranul pentru introducerea unui cod PIN WPS.
3
Înregistrați codul PIN generat la ruterul wireless.
Când routerul LAN wireless este detectat și configurația este finalizată, se afișează ecranul <Conectat.>.
Dacă routerul wireless este setat pentru a utiliza autentificarea WEP, este posibil să nu puteți să configurați conexiunea utilizând WPS.
A13X-02W