Imprimarea fișierelor din suportul de memorie

Chiar dacă aparatul nu este conectat la un computer sau un driver de imprimantă nu este instalat în computer, puteți imprima fișiere salvate în suportul de memorie de la aparat.
1
Apăsați <Accesare fişiere stocate>. Ecranul <Acasă>
Dacă opțiunea <Sel. Opţiunea când conectaţi Suportul de memorie> este setată la <Pornit>, o comandă rapidă la <Imprimare de pe Suport memorie> este afișată când introduceți suportul de memorie. Apăsați <Imprimare de pe Suport memorie> și continuați cu etapa 3. <Sel. Opţiunea când conectaţi Suportul de memorie>Introducerea unui suport de memorie
2
Apăsați <Suport memorie>.
3
Selectați suportul de memorie dorit.
Pentru informații despre elementele de pe ecran și instrucțiuni despre modul de utilizare a acestora, consultați Lucrul cu fișiere și foldere în suportul de memorie.
4
Selectați un fișier și apăsați <Tipărire>.
Dacă selectați fișiere PDF sau XPS, continuați cu etapa 6.
Puteți selecta și imprima până la 6 fișiere în același suport de memorie simultan.
5
Selectați sursa de hârtie și apăsați <OK>.
6
Introduceți numărul de imprimări utilizând tastele numerice.
Dacă selectați mai multe fișiere la etapa 4, apăsați <Modificaţi nr. de copii> și introduceți numărul de imprimări.
7
Specificați setările de imprimare după caz.
Pentru setările de imprimare, consultați Ecranul de setare și operațiile pentru imprimarea fișierelor salvate.
Pentru a imprima un fișier cu o parolă, apăsați <Opţiuni>  <Parolă pt. deschidere document>  <Parolă criptare> sau <Parolă politică>, introduceți parola și apăsați <OK>. Pentru a imprima fișiere PDF care interzic imprimarea sau fișiere PDF care permit doar imprimarea conținutului cu rezoluție scăzută în rezoluție ridicată, introduceți parola specificată.
Dacă apăsați <Începe imprimarea> fără a introduce o parolă, se afișează un ecran de introducere a parolei dacă fișierul are o parolă de criptare.
8
Apăsați <Începe imprimarea>.
Începe imprimarea.
Pentru a anula imprimarea, apăsați <Anulare>  <Da>.
A13X-099