Se afișează un mesaj sau un număr care începe cu „#” (un cod de eroare)

Dacă este afișat un mesaj pe ecranul aparatului sau pe IU la distanță sau dacă în ecranul cu detalii pentru jurnalizarea lucrării sau într-un raport de gestionare a comunicațiilor este afișat un număr care începe cu „#” (un cod de eroare), consultați cele ce urmează pentru a afla modul de remediere.
A13X-0L9