Bidali posta-e jakinarazpen bat errore bat gertatzen bada.

Jakinarazpena bidali dezakezu aurretiaz zehaztutako helbide elektroniko batera, tonerra ordeztu behar bada edo paper-buxadura bat libratu behar bada, etab.

Hautatu Norakoa eta bidali beharreko Informazioa

1
Abiarazi Urruneko EIa. Urruneko EIa abiaraztea
2
Sakatu [Settings/Registration] atari-orrian. Remote UI (Urruneko EIaren) orria
3
Sakatu [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify].
4
Zehaztu ezarpenak beharrezkoa bada.
[Destination to Notify]
Jarri helbide elektronikoa.
[Notify When]
Hautatu bidali beharreko Informazioa.
Bost norako erregistra ditzakezu gehienez ere.
5
Sakatu [OK].
Posta-e bidaltzearen emaitza hemen egiazta daiteke [Status Monitor/Cancel], honako honetan [Job Log].
Ezarpen hau soilik Administratzaile baimenak dituen erabiltzaile batek zehaztu ditzake.
Ezarpen hau makina-serie beretik/berera inportatu/esportatu daiteke. Ezarpen-datuak inportatzea/esportatzea
Ezarpen hau hemen [Settings/Registration Basic Information] barne hartzen da lotea esportatzerakoan. Ezarpen guztiak inportatzea/esportatzea
A134-0EH