Opcje

Funkcjonalność urządzenia można zwiększyć poprzez instalację dodatkowych opcji urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia opcjonalnego dla systemu, patrz Opcje systemu.

Dostępne opcje

Opcje dostosowane do wymagań użytkownika

Dodawanie szuflad na papier

Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
A159-01J