Strona tylna

Wskaźnik ACT

Wskaźnik ACT miga, gdy dane są wysyłane lub odbierane.

Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN Konfigurowanie środowiska sieciowego

Wskaźnik LNK

Wskaźnik LNK miga na zielono, gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Port USB (połączenie z komputerem)

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem.
Port USB (do podłączenia komputera) obsługuje standard USB 2.0.

Port USB (do podłączenia urządzenia USB)

Umożliwia podłączenie urządzenia USB używanego razem z aplikacjami MEAP. Służy również do podłączenia urządzenia pamięci USB w celu eksportowania lub importowania ustawień urządzenia. <Zarządzanie Danymi>
Urządzenie obsługuje zasilanie o maksymalnych parametrach 5 V i 500 mA. Podłączanie urządzenia wymagającego zasilania o wyższych parametrach może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Port USB (do podłączenia urządzenia USB) obsługuje standard USB 2.0.

Otwór wentylacyjny

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację.

Gniazdo zasilania

Służy do podłączania przewodu zasilającego.
A159-00A