Wnętrze

Gniazda kaset z tonerem

Umożliwiają włożenie zasobników z tonerem: Od lewej są to: Y (żółty), M (amarantowy), C (cyjanowy) i K (czarny). Wymiana zasobnika z tonerem

Moduł przenoszenia

Jeśli papier zaciął się w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę transportującą, aby usunąć zakleszczony papier. Usuwanie zablokowanego papieru

Prowadnica transportująca

Jeśli papier zatnie się wewnątrz urządzenia, należy podnieść moduł przenoszenia i otworzyć tę prowadnicę, aby usunąć zacięty papier. Usuwanie zablokowanego papieru
A159-00C