Różne metody drukowania

W tym rozdziale zawarto podstawowe informacje dotyczące metody drukowania za pośrednictwem interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), a także omówiono drukowanie pliku zapisanego w nośniku pamięci.
A159-042