Stosowanie środków bezpieczeństwa

Dzięki możliwościom zapisu ważnych danych w urządzeniu i ich udostępniania można z niego korzystać bardziej efektywnie. Z uwagi na to, że urządzenie jest nośnikiem informacji, jego wartość dodatkowo wzrasta.
Z tego powodu w urządzeniu zastosowano szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo, np. zapobiegających wyciekom danych i nieautoryzowanemu dostępowi czy chroniących poufne informacje.
Korzystanie z wszystkich tego typu funkcji pozwala bezpieczniej eksploatować urządzenie.
A159-0A4