<Regulacja/Konserwacja>

Element
Opis
W tej sekcji opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów.
W tej sekcji opisano sposób korzystania z funkcji automatycznego czyszczenia zespołu głównego.
A159-08S