Sieć

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
<Raport Wydruków> *1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport Wydruków>
<Drukuj>
Tak
Nie
-
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Potwierdz. połączenia sieciow.>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdz. połączenia sieciow.>
<Wyłącz>, <Włącz>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia TCP/IP>: <Ustawienia IPv4>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPv4>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Adresu IP>
<Uzyskaj automatycznie>
  <Wybierz protokół>: <Wyłącz>, <DHCP>
  <Auto. IP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Uzyskaj ręcznie>
 <Adres IP>: Wprowadź adres IP.
 <Maska podsieci>: Wprowadź adres IP.
 <Adres Bramki>: Wprowadź adres IP.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Spr. ustawienia>
 <Adres IP>: Tylko wyświetl
 <Maska podsieci>: Tylko wyświetl
 <Adres Bramki>: Tylko wyświetl
Tak
C*2
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia opcji DHCP>
<Pozyskaj nazwę hosta>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dynamiczna aktualizacja DNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pozyskaj adres serwera DNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pozyskaj nazwę domeny>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pozyskaj adres serwera POP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Jeśli nie można uzyskać adresu, zwolnij adres ostatnio uzyskany z serwera DHCP>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia DNS>*1
<Nazwa hosta>: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC).
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Domeny>: Wprowadź nazwę domeny.
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Wykonaj aktualizację dynamiczną DNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Komenda PING>
<Komenda PING>: <0.0.0.0>
Nie
Nie
-
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
*2
<Adres IP> należy do kategorii „A”.
<Ustawienia TCP/IP>: <Ustawienia IPv6>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPv6>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj Adresu Bezstanowego>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj adresu wprow. ręcznie>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Adres IP> (Adres IPv6 (maksymalnie 39 znaków))
<Dług. Prefiksu>: 1 do 64 do 128
<Domyślny Adres Rutera> (maksymalnie 39 znaków)
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj DHCPv6>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia opcji DHCP>
<Pozyskaj adres serwera DNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pozyskaj nazwę domeny>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia DNS>*1
<Adres podstawowego serwera DNS>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres pomocniczego serwera DNS>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj Takiej Nazwy Hosta/Domeny jak IPv4>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa hosta>: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC).
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Domeny>: Wprowadź nazwę domeny.
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Wykonaj aktualizację dynamiczną DNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Zapisz Adres Bezstanowy>: <Wyłącz>, <Włącz>
<Zapisz ręcznie wprowadzony adres>: <Wyłącz>, <Włącz>
<Zapisz Adres Pełnostanowy>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia TCP/IP>: <Ustawienia DNS>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu Serwera DNS>
<Główny serwer DNS>: Wprowadź adres IP.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podrzędny serwer DNS>: Wprowadź adres IP.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia mDNS>
<Użyj IPv4 mDNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Nazwa mDNS> (maksymalnie 63 znaki)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj IPv6 mDNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Uż. naz. IPv4 dla mDNS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Kiedy zaznaczono <Wyłącz>:
<Nazwa mDNS> (maksymalnie 63 znaków)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia TCP/IP>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Druku LPD>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Wydruk str. banera LPD>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Czas oczekiwania dla RX>*1: 1 do 5 do 60 (min.)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia wydruku RAW>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Połącz. dwukierunkowe>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Czas oczekiwania dla RX>*1: 1 do 5 do 60 (min.)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia SNTP>
<Użyj SNTP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Odstęp Pom. Zapytaniami>*1: 10 do 1440 do 2880 min
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres Serwera NTP>*1: (Adres IP lub nazwa hosta)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Druku FTP>
<Użyj drukow. FTP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa użytkownika>: guest
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Hasło>: 7654321
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj UTF-8, by wyśw. nazw. zad. wyd. FTP>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia WSD>
<Użyj wydruku WSD>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj przeglądania WSD>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Druku IPP>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Zezwól na użycie TLS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj Uwierzyteln.>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Multicast Discovery>
<Odpowiedź>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa zakresu>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia powiadamiania o trybie uśpienia>*1
<Powiadom>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>: 1 do 11427 do 65535
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Liczba routerów do przejścia>: 0 do 3 do 254
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Interwał powiadamiania>: 60 do 600 do 65535 sek.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj HTTP>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia TLS>*1
<Ustawienia klucza i certyfikatu>
<Użyj>
Tak
Nie
-
<Szczegóły Certyfikatu> (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozp. Ważności>, <Data Zak. Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (nazwa alternatywna)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
Nie
-
<Użycie klucza> (wyświetla bieżące użycie danej pary kluczy)
Tak
Nie
-
<Określ dozwolone wersje>
<Wersja maksymalna>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Wersja minimalna>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia algorytmu>
Algorytm Szyfrowania
 <AES-CBC (256-bitów)>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <AES-GCM (256-bitów)>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <AES-GCM (128-bitów)>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <3DES-CBC>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Algorytm wymiany klucza
 <RSA>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <ECDHE>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <X25519>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Algorytm Podpisu
 <RSA>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <ECDSA>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Algorytm HMAC
 <SHA1>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <SHA256>: <Wyłącz>, <Włącz>
 <SHA384>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Proxy>
<Użyj Proxy>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres serwera> (adres IP albo FQDN)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>: 1 do 80 do 65535
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Proxy w tej samej dom.>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ust. uwierzytelniania>: <Użyj Uwierzyt. Proxy>(<Wyłącz>, <Włącz>), <Nazwa użytkownika> (maksymalnie 24 znaki), <Hasło> (maksymalnie 24 znaki),
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Potw. inf. o uwierz. w tr. zarz. uwierz.>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia TCP/IP>: <Ustawienia IPSec>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPSec>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Odbiór Pakietów Bez Polityki>*1
<Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia TCP/IP>: <Ustawienia IPSec>: <Lista Polityki IPSec>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Lista Polityki IPSec>
<Zarejestruj nową zasadę IPSec>, <Usuń>, <Podnieść Priorytet>, <Obniżyć Priorytet>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zarejestruj zasady>
<Nazwa Polityki> (maksymalnie 24 znaki), <Polityka Włą./Wył.> (<Wyłącz>, <Włącz>), <Dla długości klucza AES dozwo. tylko 256-bitów> (<Wyłącz>, <Włącz>), <Ustawienia Selektora>, <Ustawienia IKE>, <Ust. Sieciowe dla IPSec>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Selektor>
<Ustawienia adresu lokalnego> (<Wszystkie Adresy IP>, <Adres IPv4>, <Adres IPv6>, <Ręczne Ust. dla IPv4>, <Ręczne Ust. dla IPv6>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ręczne Ust. dla IPv4> (<Pojedyńczy Adres>(<Pierwszy Adres>), <Zakres Adresów>(<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustawienia Podsieci>(<Pierwszy Adres>, <Ustawienia Podsieci>))
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ręczne Ust. dla IPv6> (<Pojedyńczy Adres>(<Pierwszy Adres>), <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Pierwszy Adres>, <Dług. Prefiksu>))
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dług. Prefiksu> (1 do 64 do 128)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia zdalnego adresu>(<Wszystkie Adresy IP>, <Wszystkie Adresy IPv4>, <Wszystkie Adresy IPv6>, <Ręczne Ust. dla IPv4>, <Ręczne Ust. dla IPv6>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ręczne Ust. dla IPv4>(<Pojedyńczy Adres>(<Pierwszy Adres>), <Zakres Adresów>(<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustawienia Podsieci>(<Pierwszy Adres>, <Ustawienia Podsieci>))
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ręczne Ust. dla IPv6> (<Pojedyńczy Adres>(<Pierwszy Adres>), <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Pierwszy Adres>, <Dług. Prefiksu>))
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dług. Prefiksu> (1 do 64 do 128)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia portu> (<Określ Numer Portu>, <Określ Nazwę Usługi>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Określ Numer Portu>(<Port Lokalny>(<Wszystkie Porty>, <Pojedyńczy Port>), <Zdalny port>(<Wszystkie Porty>, <Pojedyńczy Port>))
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Pojedyńczy Port> (1 do 65535)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Określ Nazwę Usługi>
<RX SMTP>: <Wyłącz>, <Włącz>
<TX SMTP>: <Wyłącz>, <Włącz>
<POP3>: <Wyłącz>, <Włącz>
<LPD>: <Wyłącz>, <Włącz>
<RAW>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<IKE>
<Tryb IKE>: <Główny>, <Agresywny>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ważność>: 1 do 480 do 65535 min
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Metoda Uwierzytelniania>: <Met. klucza współdz. PSK> (<Ustawienia klucza dzielonego>), <Metoda podpisu cyfrowego> (<Klucz i certyfikat>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Klucz i certyfikat>:
<Użyj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Klucz i certyfikat>:
<Szczegóły Certyfikatu>(<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozp. Ważności>, <Data Zak. Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (nazwa alternatywna)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Klucz i certyfikat>: <Użycie klucza> (wyświetla bieżące użycie danej pary kluczy)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania> (<Aut.>, <Ustawienia Podręcznika>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Ustawienia Podręcznika>
<Uwierzytel.>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 i SHA2>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Szyfrowanie>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC i AES-CBC>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Grupa DH>
<Grupa 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Sieć IPSec>
<Ważność>
<Czas>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>: (1 do 480 do 65535min)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ważność>
<Rozmiar>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>: (0 do 1 do 65535 MB)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<PFS>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Aut.>, <Ustawienia Podręcznika>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Ustawienia Podręcznika> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<ESP> ustawienia:
<Uwierzytelnianie ESP>: <SHA1>, <ZERO>
<Szyfrowanie ESP>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC i AES-CBC>, <ZERO>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<ESP (AES-GCM)> ustawienia: Brak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<AH (SHA1)> ustawienia: Brak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Tryb połączenia>: <Transport> (tylko wyświetlanie)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia TCP/IP>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia opcji TCP/IP>*1
<Użyj opcji skalowania okna>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Rozmiar MTU>: od 600 do 1500 bajty (600-1500)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia SNMP>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj SNMPv1>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj społeczności dedykowanej>*1
<Użyj społeczności dedykowanej>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj nazwy społeczności 1>*1
<Użyj nazwy społeczności 1>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Grupy>: publiczna
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj nazwy społeczności 2>*1
<Użyj nazwy społeczności 2>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Grupy>: publiczna2
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj SNMPv3>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia administratora>*1
<Użyj administratora>: <Wyłącz>, <Włącz>
<Nazwa Użytkownika>: Tylko wyświetlanie
<Prawo Dostępu MIB>: Tylko wyświetlanie
<Ustaw. zabezpieczeń>: Tylko wyświetlanie
<Algorytm uwierzytelniania>: Tylko wyświetlanie
<Algorytm Szyfrowania>: Tylko wyświetl
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj takiego samego hasła jak dla uwierzytelniania>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustaw/zmień hasło>: <Wyłącz>, <Włącz>
<Hasło Szyfrowania>: Wprowadź hasło
<Potwierdź>: Wprowadź hasło.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Użytkownika>*1
<Użytkownik Włącz/Wył.>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zarejestruj> (<Nazwa Użytkownika>, <Prawo Dostępu MIB> (<Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>), <Ustaw. zabezpieczeń> (<Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak>, <Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie>, <Autor. Nie/Szyfr. Nie>), <Algorytm uwierzytelniania> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Hasło uwierzytelniania>, <Algorytm Szyfrowania> (<DES>, <AES>), <Hasło Szyfrowania>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Edycja użytkownika> (<Nazwa Użytkownika>, <Prawo Dostępu MIB> (<Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>), <Ustaw. zabezpieczeń> (<Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak>, <Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie>, <Autor. Nie/Szyfr. Nie>), <Algorytm uwierzytelniania> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Hasło uwierzytelniania>, <Algorytm Szyfrowania> (<DES>, <AES>), <Hasło Szyfrowania>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Usuń>
Tak
Nie
-
<Pobierz informację o zarządzaniu drukarką z hosta>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790>
<Wyłącz>, <Włącz>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia portu dedykowanego>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia portu dedykowanego>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego>
<Tryb 1>, <Tryb 2>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Użyj Funkcji Buforowania>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Funkcji Buforowania>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Odbieraj równolegle>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Odbieraj równolegle>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Czas oczekiwania na poł. przy uruchom.>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas oczekiwania na poł. przy uruchom.>
0 do 300 sek.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Sterownika Ethernetu>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Sterownika Ethernetu>
<Automatyczne wykrywanie>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Tryb Komunikacji>: <Pół Dupleks>, <Pełny dupleks>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Typ sieci Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Bieżąca prędkość transmisji>: Tylko wyświetl
Tak
Nie
-
<Adres MAC>: Tylko wyświetl
Tak
Nie
-
<Ustawienia IEEE 802.1X>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IEEE 802.1X>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Logowania> *1
Nazwa Logowania
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.
>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa serwera uwierzytelnienia>*1
Nazwa serwera uwierzytelnienia
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj TLS>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Klucz i certyfikat>*1
<Użyj>
Tak
Nie
-
<Szczegóły Certyfikatu> (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozp. Ważności>, <Data Zak. Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (nazwa alternatywna)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
Nie
-
<Użycie klucza> (klucz i certyfikat)
Tak
Nie
-
<Użyj TTLS>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia TTLS (protokół TTLS)>: <Użyj MSCHAPv2>, <Użyj PAP>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj PEAP>*1
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj nazwy login jako nazwy użytkownika>*1
<Wyłącz>, <Włącz>,
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Użytkownika> *1
Nazwa użytkownika uwierzytelnianego za pomocą uwierzytelniania IEEE802.1X
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Hasło>*1
Hasło użytkownika uwierzytelnianego za pomocą uwierzytelniania IEEE802.1X
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia Zapory Ogniowej>: <Adres Filtra IPv4>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia ICMP adresu IPv4>*1
<Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia Zapory Ogniowej>: <Adres Filtra IPv6>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia ICMP adresu IPv6>*1
<Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia Zapory Ogniowej>: <Filtr Adresu MAC>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Dodaj> (do 100 adresów Mac), <Edytuj>, <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Dodaj> (do 100 adresów Mac), <Edytuj>, <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia Zapory Ogniowej>: <Rejestr Blokady Adresu IP>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rejestr Blokady Adresu IP>
<Data/Czas>, <Typ>, <Adres IP>, <Numer Portu>, <Rezultat>
Tak
Nie
-
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Użyj Mopria>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Mopria>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj AirPrint>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj AirPrint>
<Wyłącz>, <Włącz>
Gdy wybrano opcję <Włącz>:
<Nazwa drukarki>*1: Wprowadź nazwę drukarki
<Lokalizacja>*1: Wprowadź lokalizację
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Wyświetla błędy AirPrint>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetla błędy AirPrint>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Informacje o położeniu>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Informacje o położeniu>
<Uzyskaj automatycznie>
Tak
Nie
-
<Szerokość geograficzna>: Określ szerokość geograficzną.
Tak
Nie
-
<Długość Geograficzna>: Określ długość geograficzną.
Tak
Nie
-
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Używaj IPP wszędzie>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Używaj IPP wszędzie>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Universal Print>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Podstawowe>
<Użyj Universal Print>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zweryfikuj certyfikat serwera>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa drukarki>
OIP_PRINTER
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<ID aplikacji>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres URL uwierzytelniania Azure Active Directory>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres URL rejestracji Azure Active Directory>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Stan rejestracji>
<Adres URL strony rejestracji>
<Kod rejestracji>
Tak
-
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Wybierz interfejs>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz interfejs>
<Sieć przewodowa LAN>, <Sieć bezprzewodowa LAN>, <Sieć przewod. LAN + sieć przewod. LAN>, <Sieć przewod. LAN + sieć bezprzewod. LAN>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb przycisku WPS>
<Tryb kodu PIN WPS>
<Ustawienia SSID>
<Wybierz Access Point>: Wybierz z listy.
Nie
Nie
-
Uwierzytelnianie WEP: (<Klucz WEP (5–26 zn.)>: Wprowadź klucz WEP
Nie
Nie
-
Uwierzytelnianie WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <Klucz szyfrowania>: Wprowadź hasło.
Nie
Nie
-
<Wprowadź ręcznie>: Wprowadź identyfikator SSID.
Nie
Nie
-
<Ustaw. zabezpieczeń>: <Brak>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Nie
Nie
-
<Ustaw. zabezpieczeń> (<WEP>)
<Uwierzytel. 802.11> (<System otwarty>, <Klucz Współdziel.>), <Klucz WEP 1>, <Klucz WEP 2>, <Klucz WEP 3>, <Klucz WEP 4>
<Ustaw. zabezpieczeń> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Metoda szyfrowania> (<Aut.>, <AES-CCMP>)
Nie
Nie
-
<Tryb oszczędzania energii>
<Wyłącz>, <Włącz>
Nie
Nie
-
<Informacje o połącz.>
<Adres MAC>: Tylko wyświetlanie
<Stan sie. bezprze. LAN>: Tylko wyświetlanie
<Ostatnie informacje o błędzie>: Tylko wyświetlanie
<Kanał>: Tylko wyświetlanie
<Ustawienia SSID>: Tylko wyświetlanie
<Ustaw. zabezpieczeń>: Tylko wyświetlanie
<Tryb oszczędzania energii>: Tylko wyświetl
Tak
Nie
-
<Ustawienia połączenie bezpośredniego>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj połączenia bezpośredniego>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Typ połączenia bezpośredniego>
<Tryb access point>, <Wi-Fi Direct>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct>
<Nazw urz(Wi-Fi Direct)>: Nazwa urządzenia
Tak
Nie
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Czas do zakończenia bezpośr. połączenia>
0 = brak, 1 do 30 do 60 min.
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia trybu Access Point>
<Użyj niestandardowego SSID>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<SSID>: Wprowadź identyfikator SSID
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj niestandardowego klucza sieciowego>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Klucz sieciowy>: Wprowadź klucz sieciowy
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nie wył., jeśli określ. SSID/klucz siec.>
<Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia adresu IP poł. bezpośredniego>
192.168.22.1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia sesji>*1
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Limit czasu po zalogowaniu się do zdalnego interfejsu użytkownika>
15 do 150 min
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia linii podrzędnej>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu IP>
<Uzyskaj automatycznie>: <DHCP>, <Wyłącz>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Uzyskaj ręcznie>
 <Adres IP>: <0.0.0.0>
 <Maska podsieci>: <0.0.0.0>
 <Adres Bramki>: <0.0.0.0>
Nie
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Spr. ustawienia>: Tylko wyświetl
Nie
A
-
<Priorytet linii dla poł. z urz. mobiln.>
<Główna linia>, <Linia podrzędna>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Sterownika Ethernetu>
<Automatyczne wykrywanie>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Tryb Komunikacji>: <Pół Dupleks>, <Pełny dupleks>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Typ sieci Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Bieżąca prędkość transmisji>: Tylko wyświetl
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres MAC>: Tylko wyświetl
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia linii podrzędnej>: <Ustawienia Zapory Ogniowej>: <Adres Filtra IPv4>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Domyślna Polityka>*1: <Zezwól>, <Odrzuć>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adresy Wyjątki>*1: <Zarejestruj nowy> (do 16 adresów IPv4), <Usuń>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres do zarejestrowania>*1
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podaj numer portu>*1: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>*1: Wprowadź numer portu.
  <Usuń>, <Dodaj>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
<Ustawienia linii podrzędnej>: <Ustawienia komunikacji danych system.>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu Serwera DNS>
<Główny serwer DNS>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podrzędny serwer DNS>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Proxy>
<Użyj Proxy>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres serwera> (adres IP albo FQDN)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>: 1 do 80 do 65535
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ust. uwierzytelniania>
<Użyj Uwierzyt. Proxy>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwau użytkownika> (maksymalnie 24 znaki)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Hasło> (maksymalnie 24 znaki)
<Potwierdź> (maksymalnie 24 znaki)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Wybierz linię do użycia>
<Główna linia>, <Linia podrzędna>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia statycznego routingu>
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia statycznego routingu>
<Użyj statycznego routingu>: <Wyłącz>, <Włącz>
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zapisz>*1, <Usuń>*1
Tak
Nie
-
<Zapisz>
<Adres odbiorcy>(<0.0.0.0>), <Adres Bramki>(<0.0.0.0>)
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
A159-077