Správa aplikácií MEAP

Okrem kontroly podrobností a zmeny nastavení môžete aktualizovať aplikácie MEAP alebo odinštalovať aplikácie pomocou SMS z Remote UI (Vzdialené PR).
Keď pracujete na obrazovke SMS, nepoužívajte tlačidlo [Back] vo webovom prehliadači, obrazovka SMS nemusí fungovať správne.
1
Prihláste sa do funkcie Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Service Management Service].
3
Nakonfigurujte nastavenia na obrazovke SMS.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Zobrazí sa sériové číslo zariadenia. Toto číslo použite pri získavaní licenčného súboru. Získanie licenčného súboru
Ponuka
Ak kliknete na nejakú položku, zobrazí sa stránka na správu danej položky.
[MEAP Application Management]: Správa nainštalovaných aplikácií MEAP sa vykonáva hlavne na tejto stránke.
[Install MEAP Application]: Zobrazí sa stránka na inštaláciu a aktualizáciu aplikácií MEAP. Inštalácia aplikácií MEAP
[System Management]: Zobrazí sa stránka na správu aplikácií a informácií súvisiacich so systémom MEAP.
[Resource Information]
Zobrazí rozsah využitia, zostávajúce množstvo a mieru využitia priestoru úložného zariadenia, ako aj pamäte, ktorú používa aplikácia MEAP a systémové aplikácie.
[MEAP Application Management]
Zobrazí názov aplikácie MEAP a jej verziu, dátum aktualizácie, prevádzkový stav a stav licencie.
Ak kliknete na názov aplikácie MEAP, zobrazia sa podrobné informácie, napríklad názov spoločnosti a množstvo pamäte pre každú aplikáciu. Správa licencií sa vykonáva tu. Správa licencií aplikácií MEAP
Ako prevádzkový stav sa zobrazí jedno z nasledujúcich.
Ak kliknete na tlačidlo [Start]/[Stop] nachádzajúce sa na pravej strane prevádzkového stavu, môžete spustiť/zastaviť používanie aplikácie MEAP.
Ak kliknete na tlačidlo [Uninstall], aplikácia MEAP sa odinštaluje.
Ako stav licencie sa zobrazí jedno z nasledujúcich.
[To Portal]/[Log Out]
Kliknutím zobrazíte stránku portálu Remote UI (Vzdialené PR) alebo prihlasovaciu obrazovku vzdialeného užívateľského rozhrania.
Začatie alebo zastavenie používania aplikácie MEAP
Konfigurácia informácií o overení aplikácie MEAP
Odinštalovanie aplikácie MEAP
4
Po dokončení operácie kliknite na tlačidlo [Log Out].
Keď zatvoríte SMS, nezabudnite sa odhlásiť. Ak zatvoríte webový prehliadač bez odhlásenia, nebudete môcť používať SMS určitý čas.
A15J-0AL