Špecifikácie systému

Táto časť obsahuje informácie o systémových špecifikáciách tohto produktu. Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené na zlepšenie produktu alebo jeho budúcej verzie.
Ak chcete skontrolovať špecifikácie hlavnej jednotky a voliteľného príslušenstva k tomuto produktu, pozrite časť Hardvérové špecifikácie.

Funkčné technické údaje

Prostredie na používanie zariadenia

A15J-0AW