Spoľahlivosť

Táto časť obsahuje informácie o jednoduchších a praktickejších spôsoboch používania zariadenia.
Zabránenie úniku informácií z úložiska
Údaje v úložisku môžete automaticky šifrovať, aby nedochádzalo k únikom informácií spôsobeným odstránením úložiska.
A15J-0AF