Vnútrajšok

Otvory na tonerové kazety

Do týchto otvorov sa vkladajú tonerové kazety: Y (žltá) do krajného ľavého otvoru, po nej M (fialová), C (tyrkysová) a K (čierna). Výmena kazety s tonerom

Prenosová jednotka

Ak sa v zariadení zasekne papier, zdvihnite vodiacu lištu, aby ste odstránili zachytený papier. Odstraňovanie zachyteného papiera

Vodiaca lišta

Ak sa papier zasekol vnútri zariadenia, zdvihnite prenosovú jednotku a otvorte túto lištu, aby ste odstránili zachytený papier. Odstraňovanie zachyteného papiera
A15J-00C