Prepínanie zobrazovaného jazyka

Jazyk zobrazenia na displeji je možné zmeniť.
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>  <Jazyk>.
3
Vyberte jazyk zo zoznamu.
A15J-03F