Používanie osobného overovania na správu tlače cez počítač

Správu osobného overovania možno používať aj na správu overovania pri tlači cez počítač. Tým sa zaistí lepšie zabezpečenie, keďže zariadenie neprijme operácie, pri ktorých nie je identifikovaný používateľ.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Settings/Registration] [User Management] [Authentication Management] [Basic Settings] [Edit...] [Functions to Restrict:] vyberte položku [Remote job without user authentication].
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
A15J-057