Používanie ďalších praktických funkcií správy osobného overovania

Správa osobného overovania poskytuje mnohé výhody nad rámec overovania používateľov. Táto časť opisuje niektoré ďalšie praktické funkcie, pri ktorých sa využíva osobné overovanie na rozšírenie možností tlačiarní/multifunkčných tlačiarní, ako je správa skupín používateľov.
Správa ID oddelenia
Používateľov zaregistrovaných v zariadení možno usporiadať do skupín, napríklad podľa oddelení, na ktoré patria, a spravovať ich podľa ID oddelenia. Táto funkcia umožňuje kontrolovať celkový počet strán použitých každým oddelením (ID) či nastaviť maximálne limity na počty strán, ktoré môžu jednotlivé oddelenia vytlačiť, čo môže pomôcť znížiť náklady. Nastavenie správy ID oddelení
A15J-058